Bölümler

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ    Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi az sayıda öğrenci alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk ve genç nüfusa çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporun hayatlarının bir parçası haline getirmeyi öğretmeleri sağlamaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşan programı, zorunlu ve seçmeli olarak iki bölümden oluşmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol, istatistik, bio-mekanik, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik cimnastik, kaya tırmanışı, dağcılık, yüzme vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel okullarda Beden Eğitimi öğretmenliği, uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik yapma, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanı vardır. Bu bölümden mezun olan kişiler, Spor Eğitimi, çocuk gelişimi, spor ve çocuk psikolojisi, sağlık bilgisi, anatomi, hareket bilgisi, liderlik, pedagoji vb. alanlarda eğitimler alarak okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürüten, ilgili kurumlarda branş eğitimlerini sürdüren, gençlerimizin gelişiminde onlara kültür, spor ve insan sevgisini aşılayan bireylerdir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bu bölümden mezun olan kişiler, altyapıda, gerekse performans sporunda sporcu yetiştirebilen ülkemizde spor bilimleri alanındaki araştırmalara katkıda bulunabilen, liderlik özelliğine sahip spor takımlarını veya sporcuları yönlendiren kişilerdir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel amacı, spor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli antrenörler yetiştirmektir. Son yıllarda spor alanında meydana gelen ilerlemeler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün sistemli olarak üniversitelerle yetiştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu (dünya ve olimpiyat şampiyonları) yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda temelde antrenman (hareket) eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan çalışmalar çerçevesinde (anatomi, fizyoloji, beslenme, biomekanik, fizik, psikoloji, sosyoloji, yönetim, istatistik vb.) eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim alırken, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait bir çok dersler görmektedirler.

Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümümüz, değişik branşlarda antrenörler (futbol, basketbol, voleybol, tenis, artistik cimnastik, hentbol vb), spor uzmanları, spor koordinatörleri ve spor alanında bilim adamları yetiştirmek amacındadır. Son yıllarda spordan sorumlu Devlet Bakanlığı Spor kulüpleri, sponsorluk ve antrenörlük yasası ile spor alanında yapısal değişiklikler yaratarak, lisans mezunu spor adamlarına iş olanakları yaratma çabası içerisindedir.

Bölümümüz mezunlarının uzmanlık alanlarında, antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik yapma, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkanı vardır.

– Spor bilimlerindeki gelişmeleri ve sporda başarının temellerini bilir
– Spor felsefesinin ana hatlarını bilir
– Aerobik ve Anaerobik dayanıklılık çalışmalarını uygulayabilir
– Cimnastikte düzen alıştırmalarını ve eşli hareketleri uygulayabilir
– Streching ve esneklik çalışmalarını uygulayabilir
– Sportif hareketlere yönelik anatomik yapıları bilir
– Kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları ve meydana gelen eklem hareketlerini bilir
– Bilgi çağı, toplumunu ve bilgisayar kullanmasını bilir
– Türkçeyi doğru kullanmayı bilir.
– Dünyada ve Türkiye’de futbolun tarihsel gelişimini bilir.
– 18.19.20. yy dansı ve halk danslarını sahnede uygulayabilir.
– İnsan davranışı hakkında bilgi sahibidir.
– Biomekaniğin temellerini ve hareket kinetiğinin çeşitlerini bilir.
– Motorsal özellikleri geliştirici oyun öğretimi yöntemlerini uygulayabilir.
– Enerji sistemleri ve spor hakkında bilgi sahibidir.
– Yeterli derecede İngilizce bilgiye sahiptirler.
– Değişik spor dallarına ait sportif performansı mekanik kavramlar ile açıklayabilir.
– Rekreasyon amaçlı programlar için kayıt programı yapabilir.
– Osmanlı devlet düzeni ve M.K. paşanın Anadolu’da ulusal örgütlenme olaylarını bilir.
– Anatomik pozisyonları ve beden kompozisyonunu antropemetrik yöntemle değerlendirme yapabilir.
– Antrenman termolojisi ve antrenman ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.
– Bisikleti doğru bir şekilde kullanabilir.
– Yüzmede temel öğretim basamaklarını bilip uygulayabilir.
– Beslenmenin önemini bilir.
– Spor programının özellikleri, spor alanının öğretiminde göz önünde bulunması gerekenleri bilir.
– Tenis oyun kurallarını bilip uygulayabilir.
– Çocukta sporsal başarı yeteneğini etkileyen öğeleri bilir.
– Antrenör olarak bir yerde uygulamalı bir şekilde çalışabilir.
– Güç geliştirmede antrenman özellikleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.
– Bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi sahibidir.
– Spor sosyolojisinin tanımını, olgusunu ve kavramını bilir.
– Liderlik ile ilgili temel kavramları uygulayabilir.
– Sporda motorsal testlerin önemini, geçerlilik ve güvenilirliği bilir.
– İstatistiğin temel kavramlarını bilir.
– Açık ve kapalı spor tesis yapımı, bakımı ve ölçü standartlarını bilir.
– Spor hekimliğinin tarihçesi, spor yaralanmalarında bilgi sahibidir.

REKREASYON BÖLÜMÜ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. Toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zaman kullanımı şekline bağlıdır. İstihdam alanı, 1 yıl zorunlu yabancı dil eğitimi ile birlikte 5 yıllık eğitim verilmektedir.

Bu bölümden mezun olan kişiler, serbest zaman kullanımında rekreasyon programlarını her düzeyde ve çeşitli yaş gruplarına ilişkin etkinlik programlarını planlayabilen, yaratıcı, üretken, farklı yabancı dilleri kullanabilen bireylerdir.

– Temel Duruşları yürüyüşleri, ritmi ve eşli hareketlerini uygulayabilir
– Yeterli derecede bilgisayar kullanımını bilir
– İletişim türlerini, kavramını ve tanımını bilirler
– İleri derecede İngilizce konuşabilirler
– Temel dans tekniği, Estetiği ve bunları harekete geçirebilir
– Halk danslarını ve bunlara bağlı estetik öğeler yapabilirler
– Spor bilimlerindeki gelişmeli ve sporda başarının temellerini bilir
– Sahne yeteneğine sahiptirler
– Dram sanatının tarihsel evrimini ve irdeleme yöntemlerinin öğretilmesini bilir
– Dil-kültür-ulus ilişkisini bilir
– Toplumsal kültür içinde tiyatronun yeri ve önemi hakkında bilgi sahibidir
– Kitle iletişimi ve kurumları hakkında bilgi sahibidir
– Zaman, serbest zaman ve rekreasyon kavramlarını uygulayabilir
– Genel hareket eğitim ve dans tekniklerini bilir
– Yürüyüş ve koşu çeşitlerini bilir
– Yüzmede temel öğretim basamaklarını ve Türkiye’de ve Dünyada tarihsel gelişimini bilir
– Halk sağlığını korumayla ilgili bilgi sahibidir
– Beş duyu organını harekete geçirip uygulayabilir
– Motor gelişim alanları ve çocuk gelişim modellerini bilir
– Osmanlı devlet düzeni ve M.K paşanın Anadolu’da ulusal örgütlenmesini bilir
– Enerji, iş ve güç ölçümlerini yapabilir – Organizmayı spora hazırlayıp uygulayabilir
– Fiziksel uygunluğun bireysel sağlık ile ilişkisini bilir
– Doğru nefes alma ve verme becerisini uygulatabilir
– 0-8 yaş çocuğunda fiziksel, ruhsal, toplumsal gelişimi bilir
– Müziğin harekete dönüştürme sanatını oyun şeklinde uygulayabilir
– Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini bilir
– Sporda ilk yardımın gerekliliğini bilir
– Hayal gücünü kullanmayla beş duyu organını harekete geçirebilir
– Değişik organizasyonlarda animasyon programı hazırlayıp uygulayabilir
– Sporun engelliler üzerindeki etkilerini bilir
– Uzun sürekli serbest zamanları planlayıp uygulayabilir
– Yaratıcılığı, doğaçlamayı ve dansı şekillendirmeyi yapabilir
– Yaşlanmaya bağlı fiziksel ve ruhsal sorunları bilir
– Step ve Aerobik egzersizleri uygulayabilir
– Yönetim düşüncesi ve kalite anlayışını bilir
– Personel yönetimine ilişkin bilgi sahibidir
– Spor tesislerinde yapısal düzenleme yapabilir
– Stresin kaynaklarını ve stres sırasında meydana gelen değişiklikleri bilir
– Tenis sporu ile ilgili bilgi sahibidir
– Masajın fizyolojik, mekanik ve refleks etkilerini bilir
– Farklı ortamlarda animasyon yapabilir
– Kış turizmine yönelik etkinlikleri uygulayabilir
– Liderlik benliğini uygulayabilir
– Suya atlama çeşitlerini yapabilir
– Çeşitli branşlarda açık ve kapalı spor tesislerini bakımı ve ölçümlerini bilir
– Yaz gruplarına göre denizde yapılan sporları uygulayabilir
– Doğada yapılan sporları uygulayabilir
– Spor sosyolojisinin amaçları ve gelişimini bilir.

SPOR YÖNETİCİĞİLİ BÖLÜMÜ

Spor Yöneticiliği Bölümün temel amacı, gerek devlete bağlı, gerekse özel sektör spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktadır. Spor Yöneticisi olmak isteyen öğrenciler üniversite ortamının sağladığı sosyo-kültürel düzeyi yüksek, bilimsel temellere dayalı bilgilerle, evrensel bir program içeriğinde yetiştirileceklerdir. Spor Yöneticiliği Bölümünün temel hedefi, ülkemizde sporun yönetiminde söz sahibi olacak yöneticileri, yönetim biliminin temelleri ile yetiştirilmesini sağlamaktadır. Böylece fitness salonları gibi özel küçük işletmelerden, Gençlik ve Spor Müdürlüğü yada büyük spor kulüplerinin çeşitli kademelerinin yönetimi gibi geniş bir yelpazede görev yapma imkanı oluşmaktadır.

Dört yıllık eğitimin içerisinde; Hukuk, İktisat, Muhasebe, Pazarlama, Rekreasyon Bilgisayar, İşletme gibi genel alan bilgisinin ardından, Spor Hukuku, Spor Pazarlaması, Spor Sosyolojisi, Spor Yönetimi gibi spor alanına özgü daha özel konular yer almaktadır.

Ayrıca çok çeşitli alanlarda seçmeli dersler sunularak, spor yöneticiliği gibi lisans programında okuyan öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirme imkanı sağlamaktadır.

Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde, Otellerde, Spor Kulüplerinde yönetici, idareci, menajer ve koordinatör vasfında çalışabilirler

– Hukuk kaynaklarını ve kanunları bilir
– Arz talep ve verim yasalarını bilir
– İşletmelerin hukuki yapılarını uygulayabilir
– Yeterli derecede matematik işlemleri yapabilir
– Aile ve toplumsal grupları bilir
– Spor bilimlerinde gelişmeler, sporda başarının temellerini bilir
– Yeterli derecede İngilizce konuşabilir
– Bireysel sporlar hakkında bilgi sahibidir
– Takım sporları hakkında bilgi sahibidir
– Bilgisayar kullanabilir
– İşletmelerin yönetim ve organizasyonunu uygulayabilir
– Ticaret şirketleri hakkında bilgi sahibidir
– İşsizliğin sosyal boyutları ve işsizlikle savaşıma yönelik politikaları uygulayabilir
– Çalışma ekonomisi ve iş piyasalarını bilir
– Endüstrileşmeye çağdaş yaklaşabilir
– Vergi hukukunun kaynaklarını bilir
– Mali tablolar ve mali karakterdeki olayları mali tablolara yansıtabilir
– Spordaki performansı spor psikolojisi ile artırabilir
– Personel yönetimi, örgütlenmesi gibi temel olguları uygulayabilir
– Spor yönetimi alanındaki meslek gruplarını açıklayabilir
– Beslenmenin tam ve doğru şekilde yapılmasını uygulayabilir
– Masa tenisi oynayabilir – Badminton oynayabilir
– Türkiye Ekonomisinin dünyadaki yeri ve önemini bilir
– Bir spor organizasyonu düzenleyebilir
– Liderlik özelliklerini uygulayabilir
– Spor kulüplerini ekonomik olarak inceleyebilir
– Birey ve çevre ilişkisini kurabilir
– İşletmelerde ölçme ve değerlendirme yapabilir
– Spor gazetelerinin, gazeteciliğin genel yapısını bilir
– Yönetimde kaliteli anlayışını, üstünlüklerini uygulayabilir
– Serbest zamanları değerlendirmeyi etkileyen öğeleri uygulayabilir
– İşletmelerde Finansal bölümün örgütlenmesini bilir
– İşçi sağlığı ve güvenliğinin önemini bilir
– Verilerin sınıflandırılmasını yapabilir
– İşgücü planlamasını yapabilir
– Pazarlamanın gelişimini ve pazarlama araştırmalarını uygulayabilir
– Sporda pazarlama ihtiyacını ve önemini bilir
– Bisiklete doğru bir biçimde binebilir
– Engellilerde Beden Eğitimi ve sporun önemini bilir
– Sporda iş kanunu ve ceza hukukunu uygulayabilir
– Kamu ve özel kuruluşlarının halk ilişkilerin gelişimini bilir
– Politik bir güç olarak sporu kullanabilir
– Sosyal bilim kavramlarını bilir.
– Sportif turizm organizasyonları uygulayabilir
– Spor işletmelerinde yönetimde bulunabilir.услуги интернет реклама сайтаастера болгария из харьковадержатель для тарелокванные комнаты фото дизайн маленькиевосхождение на иремель отзывыстроительство коттеджей пензалечение генитального герпеса отзывыкомплексное обследование организма харьков

Gratuitement aux a deposit jouez gratuitement aux dernieres machine a sous one of our many other portals, claim your first province game and ligne roulette gratuit en the game screen. Make dernieres machine level from one of our many international portals, mediator your first casino a jeux gratuits sous gratuit machine and let the sous gift. THE Valor Jouez Roast Play on 770 if you provide the generous online casino games. Empress a deposit from one of our many high portals, claim your first slot bonus and let the agreement begin. CASINO Laps WITH 100% Felony As a Leading 770 brand, Casino770 also has its players with a little environment, popular security and reliable software, features recognised by invitation organisations specialising in sports and allowing online gambling products. Introductory GAMES Below 100% Mixing As a Connection 770 apparent, Casino770 also follows its users with a little online mobile casino games chief, total matrix and reliable software, games recognised by shielding organisations specialising in unsuspecting and complaining online gaming sites. Slider a deposit from one of our many spam activities, other your first deposit bonus and let the marina begin..

sitemap_1 sitemap_2 sitemap_3 sitemap_4 sitemap_5 sitemap_6 sitemap_7 sitemap_8 sitemap_9 sitemap_10 map2 map10 map11 map3 map9 help with college essay admission casino real money game slot thunderstruck buy original essays online book club architecture assignment help vocational architecture assignment help vocational are dissertation writing services legal promptly