S. S. Sorular

ARTIK  SORULARINIZ CEVAPSIZ KALMIYACAK
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavları Hakkında  Soru ,İstek   Önerileriniz  İçin E-Maillerinizi Bekliyoruz.
E – mail: sporakademisivakfi@gmail.com

SORULAR

 1. Spor Akademisine ( Besyo) Kimler Başvuruda Bulunabilir ?
 2. Spor Akademisine De Okumak İçin Hangi Sınavlardan Geçmeliyim?
 3. Hangi Okulun Sınavına Girmeliyim ?
 4. Sınavlarda Özel Yetenek Puanı Mı Yoksa Öss Mi Etkili? Etki Oranları Ne Kadardır?
 5. Biz Beden Eğitimi Bölümüne Giriyoruz. Neden Öss Önemli ?
 6. Peki Şu Andaki Sistemde, Besyo Lara Bu Kapsamdaki Hem TEORİK Hem De Fiziksel Kapasite  Açısından En Üst Düzeydeki  Kişilerin Girdiğini Söyleyebilir Miyiz?
 7. Besyo ‘Nun Açılımı Nedir?
 8. Puan Barajları Nelerdir?
 9. Özel Yetenek Sınav İçeriği Nasıl Olmaktadır?
 10. Bazı Üniversiteler Sadece Koordinasyon Uygularken Bazıları Koşu, Dikey Sıçrama Vb. Uygulamalar Yapıyor. Bunun Farkı Nedir?
 11. Bu Sınavlara Nasıl Hazırlanabilirim?
 12. Eğitim Verilen Bölümler Nelerdir?
 13. Antrenörlük, Spor Yöneticiliği VE Rekreasyon Bölümü Mezunları Öğretmenlik       Yapabilir Mi?
 14. Sınavlarda Hangi Okulların Puanları Kırılıyor, Hangilerine Ek Puanlar Geliyor? Soru
 15. Milli Sporcu Olmak Sınavlarda Bir Avantaj Mıdır?

 

Soru 1. Spor Akademisine Kimler Başvuruda Bulunabilir ?

Cevap 1. Öss Tc. Uyruklu Birinci Aşama Sınavında (Sayısal – Eşit Ağırlık – Sözel Bölümlerinden ) Herhangi Birinden  180 Ve Üzeri Ham Puan Alan Bütün Adaylar Türkiye Genelindeki Okullara Başvuruda Bulunabilir. Fakat Marmara-İstanbul-Ve Koceli Üniversitesi Bu Puanları 22o Ye Kadar ÇıkARmıştır.Spor Bölümünden Mezun Öğrenciler Ve Milli Öğrenciler İçin Bu Puan 160 Tır

Soru 2.  Besyo ‘Da Okumak İçin Hangi Sınavlardan Geçmeliyim?

Cevap 2. Besyo, Güzel Sanatlar Vb. Okullara Öğrenci Alırken Yapılan Sınavlara Özel Yetenek Sınavı Adı Verilir. Daha Önce Söylediğimiz Gibi İlk Olarak Gerekli Öss Puanını Almanız Gerekmektedir. Daha Sonra Her Üniversitenin Kendi İmkânlarına Ve Kararlarına Göre Düzenlediği Sınav Programlarına Katılmanız Gerekir. Bu Tür Sınavlar Genelde Sürat, Çabukluk, Reaksiyon, Koordinasyon, Kuvvet Vb. Kıstaslara Göre Planlanmaktadır. Bu Nedenle Sınava Girerken Vücut Olarak Buna Hazır Olmanız Gerekir. Son Dönemlerde Yapılan Bazı Yeni Uygulamalar İle Tek Sınav Programları Uygulanmaya Başlanmıştır, Bunlar Genelde Koordinasyon Testi Olarak Uygulanır. Her Üniversitenin Sınavı Farklı Tarihlerde Yapılmaktadır,Bazen Aynı Tarihlere Rastlayan Özel Yetenek Sınavları İle Karşılaşabilirsiniz. Sınav Uygulamaları Her Yıl Temmuz VE Ekim AYLARI   Arasında Gerçekleşir.
Her Aday, Öysp(Özel Yetenek Sınav Puanı), Öysp Standart Puanı (Öysp ’Nin Özel Bir Formülle Hesaplanarak Ortaya Çıkan Puan-Öss Kitapçığında Belirtilen), Aobp (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı), Öss-P (Öss Puanı), Formülle Hesaplanmasıyla Genel Sınav Puanı Alır Ve En İyiden, En Kötüye Doğru Sıralama Yapılır. Belirtilen Kontenjan Dâhilinde Olanlar Bölümlere Yerleştirilir. (Formül, Öss Kitapçığında Ve İlgili Yetenek Sınav Kitapçığında Belirtilir

Soru 3. Hangi Okulun Sınavına Girmeliyim ?

Cavap 3. Öss Puanınıza Ve Sporculuk Özelliğinize Göre Okulunuzu Seçmelisiniz.
Bu Ezbere Cevaplanılacak Bir Soru Değildir. Sportif Derecelerinizi Ölçtürüp ÖZELLİĞİNİZE GÖRE OLAN SINAVI SEÇMELİSİNİZ.
Soru 4. Sınavlarda Özel Yetenek Puanı Mı Yoksa Öss Mi Etkili? Etki Oranları Ne Kadardır?

Cevap 4. Özel Yetenek Sınavına Gireceğin Üniversitenin Öss Puanına Verdiği Ağırlığa Ve Özel Yetenek Sınavının İçeriğine Göre Değişen Bir Durum.
Yök Tarafından Belirtilen Formüller Nedeniyle Öss Puanının Etkili Olduğu Bir Gerçektir. Fakat Bilgisayar Sistemiyle Hesaplamaların Yapılmasından Dolayı Genel Sayısal Algoritmada Standart Sapmalara Göre Değişimler Olabilmektedir. Sınav İçeriğine Göre Bazı Üniversitede Öss Puan Etkisi %65 Lere Varırken Bazılarında %48 Etkilidir. Bu Sayısal Değerler, Sınava Giren Kişi Sayısı, Adayların Sahip Oldukları Öss Puanlarına Göre Değişiklik Gösterir. Ayrıca Sınava Katılan Milli Sporcular, Lisanslı Sporculara Ayrıca Verilen Puanlar İle (Her Besyo Da Geçerli Değildir) Bu Katsayılar Değişmektedir. Sonuç Olarak %50 %50 Demek En Mantıklısıdır, Fakat Maalesef Şu Anda Bunun Sistemli Şekilde Uygulanan Bir Yanı Yoktur.
Önemli Bir Hatırlatma:
2007 Yılında Yök Üniversiteleri Formül Hesaplamalarında Serbest Bırakmıştır. Yani Öss Ye Mi Yoksa Yetenek Sınavına Mı Önem Verileceği Tamamen Üniversite Yönetiminin İnsiyatifindedir. Burada Amaç, Spor Bilimci Yetiştirmek Veya Eğitmen Yetirştirmek İsteyen Üniversitelerin Kendi Kriterlerini Uygulama Fırsatı Sunmasıdır. Fakat Çoğu Üniversitenin, Uygulamanın İlk Yılı Olması Nedeniyle Eski Sisteme Bağlı Kalacağı Vurgulanmaktadır.
Burada Üniversiteler Kafasına Göre Uygulama Yapacak Anlamı Çıkmamalıdır, Çünkü Hesaplamadaki Genel Kalıplar Aynıdır. Sadece Bazı Üniversiteler Yetenek Sınavına %70 Ağırlık Verebileceği Gibi, Bazıları Bu Şanslarını Öss Den Yana Kullanabilecektir.
Burada Amaç Nettir. Eğer Spor Bilimci Yetiştirmek İstiyorsanız, Hareket Analizi, Anatomi, Fizyoloji, Antrenman Bilimi, İstatistik, Analiz, Plyometrik Ölçümler Vb. Gibi Uygulamaları Rahatlıkla Yapabilecek Kişilerden Yana Tercihlerini Kullanmak İsteyeceklerdir. Üniversitelerin Bilim Yuvası Mantığında Kurulduğunu Düşünürsek Bu Uygulama Gayet Doğaldır. Öss Ye Ağırlık Vermek İsteyeceklerdir. Genel Sportif Beceride İse Yetenek Ön Plandadır, Fakat Aynı Dersler Yine Uygulanmaktadır, Fakat Burada Önemli Olan Eğitmen Yetirştirmek Olduğu İçin Öss Nin Çok Fazla Etkisi Olmayacaktır. Ama Sadece Sportif Beceri İçin Besyo Lara Girenler Teorik Derslerde Zorlanacaklardır. (Bu Tamamen İlgili Üniversitenin Eğitim Politikası İle İlgilidir, Bazılarında Anatomiden Herkes Geçebilir Fakat Mesleki Anlamda Bir Bilgi Birikimi Olamaz).

Soru 5. Biz Beden Eğitimi Bölümüne Giriyoruz. Neden Öss Önemli ?

Cevap 5. Bizler Herhangi Bir Meslek Okulunda Mesleki Eğitim Almıyoruz. Dört Yıllık Akademik Bir Eğitim Alıyoruz. Ayrıca Sporun Bir Beyin İşi Olduğunu Da Birçok Bilimsel Araştırma Ortaya Koymuştur. Son Zamanlarda Gündeme Yerleşen Ve Yeni Öğretim Programlarının Bu Kavram Üzerinde Yoğunlaştığı Çoklu Zeka Kuramında Bu Açıkça Ortadadır. Unutmayınız Ki Sizler Geleceğin Eğitmenleri Olacaksınız Ve Hem Sportif Beceri Hem De Kültürel Açıdan Örnek Teşkil Edeceksiniz. Burada Öss Bunun İçin Kriter Midir? Sorusuna İse Ülkemizde Başka Bir Kriter Olmadığını Hatırlatmak İsteriz. Ayrıca Yapılan Uygulamalar Göstermiştir Ki Hayatı Boyunca Aktif Spor İle İlgilenen Sporcular Hem Teorik Hem De Uygulamalı Derslerde En Önde Yer Almaktadır. Otomatik Olarak Besyo Lara Girecek Kişilerin Hem Mental Hem De Fiziksel Kapasite Açısından En Üst Düzeyde Olması Önemlidir.
;

Soru 6. Peki Şu Andaki Sistemde, Besyo Lara Bu Kapsamdaki Hem TEORİK Hem De Fiziksel Kapasite Açısından En Üst Düzeydeki  Kişilerin Girdiğini Söyleyebilir Miyiz?

Yanıt6.  Her Üniversite Bölümünde Olduğu Gibi Bir Bölümde Eğitim Göre Kişiler Arasında Her Zaman En İyiler Mesleki Yaşantılarında Mutlu Olurlar, O Nedenle Tecrübeler Göstermiştir Ki Besyo Lardan Mezun Olan 7000 DEn Fazla Öğrencinin Ancak Kendini Gerçekleştirebilen %20 Lik Kısmı Aktif Görevde En Üst Düzeyde Saygıya Ve Maddi Kazanca Ulaşmaktadır. Başarılı Mı Yoksa Başarısız Kesimde Mi Olacağınız Üniversitedeki Yaşantınız İle Alakalıdır.
Öss Sistemini Hiçbir Spor Kurumu Tam Olarak Kabul Etmemekte Fakat Önüne Gelen Herkesinde Besyo Lara Yığılmasına Ve Ülkemizde Spora Yön Veren Bu Kesimin Mesleki Saygınlığını Yitirmesini İstememektedir. Bu Nedenle Öss Nin, Hem Sporcu Hem De Mental Kapasitesi Yüksek Kişileri Saflarına Katabilmek İçin Uygun Bir Kriter Olduğunu Kabul Etmektedir.

Soru 7. Besyo ‘Nun Açılımı Nedir?

Cevap 7. Besyo; Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nun Kısaltmasıdır Ve Genelde Bu İsimle Anılır. Yüksekokul İbaresinin Kullanılmasına Rağmen Bu Bölümler 4 Yıllık Lisans Eğitimi Vermektedirler. Toplum İçinde Her Ne Kadar “Spor Akademisi” Olarak Anılsa Da Aslı Bu Değildir. Çünkü Maalesef Ülkemizde Spor Akademisi Bulunmamaktadır. Bu Nedenle Bu Terim Çok Yanlıştır Ve Hiçbir Bilimsel Alanda Kullanılmaz. Besyo; Türkçede Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, İngilizce De İse, Physical Education And Sport Department Olarak Kullanılır.

Soru 8.Puan Barajları Nelerdir?

Cevap 8. Günün Şartlarına Göre Her Besyo Kendi Puan Barajını Uygulama Hakkına Sahiptir. Genelde Standart Bir Puan Barajı Kullanılır. Bu Baraj, Spor Alan Mezunları Ve Milliler İçin 160 Diğer Alan Mezunları İçin 180 Dir. En Yüksek Öss Puanları Dikkate Alınır. Bu Puanlar Baraj Olduğundan Size Yetenek Sınavlarında Ek Puanlar Getirmesini İstiyorsanız Öss Puanlarınızın Daha Yüksek Olması Gerekir.

 

Dikkat:  2007 Yılında Bazı Okullar Bu Puanları İstedi

Marmara Üniversitesi  220 Puan  İstanbul Üniversitesi 200 Puan
Kocaeli Üniversiteleri 200 Puan Kocaeli Karamürsel      220 Puan

Soru 9. Özel Yetenek Sınav İçeriği Nasıl Olmaktadır?

Cevap 9. Bu Çok Geniş Kapsamlı Bir Konudur Ve Her Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda Farklılıklar Gösterebilmektedir.
Özel Yetenek Sınavına Başvuru Hakkı Kazanan Aday, İlgili Besyo ’Ya Sınav Başvurusunu Yapar. Sınav Başvuru Tarihleri Ve Koşulları Genellikle İlgili Üniversitenin Resmi Web Sitesinde Mayıs AYINDAN İTİBAREN AÇIKLANMAYA BAŞLANIR.
Besyo ‘Larda Eğitimi Verilen Bölümlere Göre Tercihlerini Yapan Öğrenciler Sınav Programına Göre İlgili Sınavlara Tabi Tutulurlar. Bu Sınavlar Tercih Edilen Bölümlere Göre Farklılık Gösterdiği Gibi, Her Bölüm İçin Aynı Sınav Sistemi De Uygulanabilmektedir.
Sınav Sonucunda Alınan Puan, Yök’ten Gelen Formüllere Göre Bilgisayar Ortamında Hesaplanır, Daha Sonra Asıl Ve Yedek Liste Olarak İlan Edilir. Sıralama En İyi Puandan En Kötü Puana Göre Yapıldığından Genel Listede İlk Sıralarda Olan Adaylar İlgili Bölüme Yerleştirilmiş Demektir. Fakat Dikkat Edilmesi Gereken Bir Husus Vardır Ki O Da Bazı BesyoLarda Yapılan Tercih Sıralamasının Önemli Olduğudur. Bu Tür Uygulamalarda Puanınız Çok İyi Olduğu Halde İstediğiniz Bölüme Yerleşemeyebilirsiniz. Son Yıllarda Uygulanan Sınav Sistemlerinde Adaylar Haksızlık Yapıldığını Savunmaktadır. Bunun Nedeni Yök’ten Gelen Formül Sistemine Göre Öss Puanının Çok Önem Kazanmış Olmasıdır. Yani Siz Ne Kadar İyi Sporcu Olursanız Olun, Öss Den Aldığınız Puan Düşükse İlgili Yetenek Sınavında Başarılı Olamayabilirsiniz. Bu Durum, Sporcu Geçmişi Olmayan Adayların Yüksek Öss Puanlarıyla Bu Sınavlara Başvurarak Kazanmalarını Sağlamaktadır. Bu Konu Son Yıllarda Sürekli Tartışılan Bir Konudur Ve Henüz Bir Çözüme Bağlanmamıştır.
Uygulanan Sınav İçeriklerine Gelince; Genel Yetenek Sınavlarında, Koşu, Branş, Esneklik, Dayanıklılık Ve Koordinasyon Ana Dallarında Sınav Sistemi Uygulanmaktadır. Bu Dalların İçeriğini İlgili Besyo Yönetimi Belirlemektedir. Bu Nedenle Adaylar Her İlde Farklı Sınav Programlarıyla Karşılaşabilmektedirler, Bunun İçin Birkaç Yerde Sınava Girecek Adayların Bu Duruma Çok Hazırlıklı Olması Ve Buna Uygun Antrenman Programlarında Çalışmalarını Yürütmesi Gerekmektedir. Ülkemizde, Besyo, Spor Bilimleri Yüksekokulu Ve Fakültelere Bağlı Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümleri Olmak Üzere Toplam 65 İlde Okul Yer Almaktadır. Buda 65 Farklı Sınav Uygulaması Demek Değildir, Genelde Bazı Besyo ’Lar Aynı Sınav Programını Uygulayabilmektedir.

Koşu: 30, 400, 800, 1500, 2400 Metre Vb. Uzunluklarda Koşu Sınavlarıdır. Bayanlarda Ve Erkeklerde Farklılık Göstermektedir. Bazen Eleme İçin Yapılacağı Gibi, Bazen De Puan İçin Uygulanabilmektedir. Uzun Süreli Ön Hazırlık Gerektiren Sınav Türüdür.

Branş: Okulların Eğitimlerini Verdikleri Ve Bünyelerinde Eğitmenlerini Barındırdıkları Branş Sınavlarıdır. Her Besyo ‘Da Farklılık Göstermektedir. Genel Anlamda Takım Ve Bireysel Spor Branşlarında Uygulanır. Her Branş Sınavında Sizden İstenen Hareketleri Sergilersiniz, Başarınıza Göre İlgili Sınav Gözetmeninden Puan Alırsınız.

Esneklik: Son Zamanlarda Çok Az Besyo ‘Da Uygulanmaktadır. Fakat Sporun Anlamı Bakımından Çok Gerekli Bir Sınav Türüdür. Burada Alacağınız Başarı Hem Antrenman Düzeyinizin Hem De Genetik Yatkınlığınızın Ortaya Çıkmasında Önem Arz Etmektedir.

Dayanıklılık: Farklı Sınav Türlerinde Uygulanabilmektedir. Genelde Adayların Konsantrasyonlarını Ve Eforlarını Test Etmek İçin Uygulanır. Bu Sınav Türüne En Uygun Örnek; Shutter Run (Mekik) Koşusudur. (Farklı Türlerde De Uygulanabilmektedir. İlgili Özel Yetenek Sınav Kitapçıklarında Açıklamalı Olarak Anlatılmaktadır.)

Koordinasyon: Hemen Hemen Her Sınav Programında Karşılaşılan Bir Türdür. Adayın, Sürat, Çabukluk, Denge, Dikkat, Motivasyon Kriterlerinin Ölçüldüğü Sınav Türüdür. Engellerle Zorlaştırılmış Çeşitli İstasyonlarla Belirlenmiş Parkuru En Kısa Sürede Tamamlamanız Gerekmektedir. Her Okulda Farklı İstasyon Ve Sürelerde Uygulanmaktadır. Standart Bir Uygulama Yoktur. İlgili Özel Yetenek Sınav Kitapçıklarında Açıklamalı Olarak Yer Almaktadır. Genel Ağırlık Bu Türlerde Olmaktadır. Bunların Yanında Bölümler Arası Farklılıklar Göstermektedir.

Soru 10. Bazı Üniversiteler Sadece Koordinasyon Uygularken Bazıları Koşu, Dikey Sıçrama Vb. Uygulamalar Yapıyor. BununFarkı Nedir?

Cevap 10. Genel Anlamda Puan Hesaplaması (Öss’nin Etkisi) Her Okulda Aynıdır. Öss Puanı Aynı Dilimde Değerlendirilir. Önemli Olan Geriye Kalan Dilimdir. Bazı Üniversitelerde Sadece Koordinasyon Sınavı Yapılırken, Diğerlerinde Koşu, Branş Vb. Aşamalarda Sınava Dahil Edilir. Doğal Olarak Sadece Koordinasyon İle Öğrenci Alan Okullarda Öss Ler Yarışır. Diğer Aşamaları Uygulayan Besyo Larda İse Sportif Beceriler Birazda Olsa Ön Plana Çıkar. Dediğim Gibi Aslında Öss Hesaplamasında Bir Değişim Olmaz. Bu Nedenle İyi Bir Ön Hazırlık Geçiren Ve Öss Si Çok İyi Olmayan Adaylar Sadece Koordinasyon Gibi Tek Aşamalı Sınavları Tercih Etmesinler,Yoksa Hüsrana Uğrayabilirler

Soru 11. Bu Sınavlara Nasıl Hazırlanabilirim?

Cevap 11. Ülkemizde 65 Farklı İlde Sınav Yapıldığından Adayların Önceden Girecekleri Sınavlara Tam Olarak Hazırlanması Gerekecektir.Bazı Sınavlara 1 Aylık Hazırlık Dönemi Yeterli İken, Bazı Sınavlara İse, 4–5 Aylık Hazırlık Dönemleri Gerekmektedir. Bunun Nedeni Vücudumuzun Her Zorluk Derecesine Farklı Tepki Vermesi Ve Metabolizmanızın O Efor Düzeyine Erişmiş Olması Gerektiğindendir. Koşu (400, 800, 1500, 2400 Metre Vb.) Sınavlarında Adayların Yüksek Efor Sarf Etmesi Gerekmektedir. Bu Nedenle Uzun Mesafe Koşulara Hazırlıkla Kısa Mesafe Koşularına Hazırlık Antrenmanları Süre Ve İçerik Olarak Farklılıklar Gösterecektir.
Adayların Hazırlık Dönemine Girmeden Yapmaları Gereken En Önemli Tercih Hangi Sınav Türüne Hazırlanacağıdır Aynı Zamanda O Sınav Türüne Yetecek Puan Ve Azmin Kendilerinde Olup Olmadığını Sorgulamaları Gerekir. Girecekleri Sınav İle İlgili Daha Önceki Yıllardan Bilgi Toplamaları Yararlarına Olacaktır. Daha Sonra Hangi Hazırlık Kursuna Gitmeliyim? Sorusu Önem Kazanır. Bu Gerçekten De Bir Adayın Geleceğine Yön Verecek Bir Tercihtir. Ülkemizde Genelde Yapılan En Önemli Yanlış, Fiziksel Yeterliliği Olmadığı Halde Maddi Kazanç Göz Önünde Tutularak Herkesin Gruba Dâhil Edilmesidir. Burada Çok Büyük Bir Uygulama Hatası Vardır. Birinci Hata O Gencin Umudunu Kötüye Kullanmaktır, Diğeri İse, İyiler Ve Kötüleri (Burada Kastedilen Antrenmanlı Ve Antrenmansız Olanlardır) Aynı Antrenman Programlarına Dâhil Etmeleridir. Bunun Tek Nedeni İlgili Eğitmenlerin Daha Tam Olarak Antrenman Yaptırabilecek Düzeye Erişmemiş Olmasıdır. Günümüzde Halen 10 Yıl Öncesinin Sınav Sistemlerine Göre Grup Hazırlayan Kurslar Bile Ne Yazık Ki Vardır. Kurs Araştırmasında Adaylara Tavsiyemiz, Kurs İmkânlarını Göz Önünde Bulundurmalarıdır. Salon Sınavlarına Hazırlıkta Mutlaka Aynı Sistemde Hazırlanmış Salonlarda Hazırlık Döneminizi Geçirmelisiniz. Yüksek Fiyatlı Olan Kurslar Her Zaman En İyilerdir Mantığı Çok Yanlıştır. Günümüz Sınav Programlarında Önemli Olan Dayanıklılık Değil, Vücudumuzun Her Türlü Sınav Sistemine Antrenmanlı Olmasıdır. Yarışmacı Kişilikli Olmanız Size Yetecektir. Gerisi Öss Den Alacağınız Yüksek Puanlara Kalmaktadır. Puan Türünüz Önemli Değildir.

Soru 12. Eğitim Verilen Bölümler Nelerdir?

Cevap12. Besyo Bünyesinde; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Eğitimi, Spor Yöneticiliği Bölümleri Yer Almaktadır. Bazı Besyo ‘Larda Bu Bölümlerden Sadece Birkaçı İçin Eğitim Verilirken, Bazılarında Tüm Bölümlerin Eğitimleri Verilmektedir. Mezun Olduğunuzda Diplomanızda İlgili Uzmanlığın Adı Yazılacaktır. Aşağıda Yer Alan Tanımlar Teknik Tanımlar Olup, İçerikleri Günün Koşullarına Göre Değişiklik Göstermektedir.

Soru 13. Antrenörlük, Spor Yöneticiliği Veya Rekreasyon Bölümü Mezunları Öğretmenlik Yapabilir Mi?

Cevap 13. Bu Bölümlerin İlk Mezunlarını Verdiği Dönemde Uygulanan Sistemde Dışarıdan Formasyon Eğitimi Alan Mezunlara Bu Hak Tanınmış, Daha Sonra Haksız Rekabet Ortaya Çıkıyor Diye Bu Uygulama Durdurulmuştur. İlk Senelerde Uygulanmasının En Büyük Nedeni Tüm Bölümlerin Öğretmenlik Statüsünde Kabul Edilmesinden Kaynaklanmıştı, İlerleyen Senelerde Bu Fark Anlaşılmış Ve Her Bölümün Kendi İş Sahasında Kamu Görevlerine Getirilmesine Karar Verilmiştir. Şu Anda Yapılan Bazı Açıklamalarda Formasyon Alınabileceği (Örneğin; Tezsiz Y. Lisans), Bunun Eğitmene Fayda Sağladığı Söylenmektedir. Ayrıca Kontenjan Olması Durumunda İlk Tercihlerin Bu Bölüm Mezunlarından Olacağı Vurgulanmaktadır. Fakat Günümüz İtibariyle 20.000 Beden Eğitimi Öğretmeni Mezunun Olduğu Bir Ortamda (Her Yıl Bu Sayı Artmaktadır) Her Yıl En Fazla 1000 Atama Olduğunu Düşünürsek Böyle Bir Uygulamanın İmkansızlığından Söz Edebiliriz. Öncelikle Mezun Öğretmenlerin Atanması Veya Son 2 Yıl Ki Kpss Öğretmenlik Sınavına Az Sayıda Katılım Olması Durumunda Böyle Bir Uygulama Hayata Geçirilebilir. (Her Yıl En Az 9000 Öğretmenlik Mezunu Kpss Sınavına Girmektedir.) Çift Anadal Programı:Üniversitelerde Çap (Çift Anadal Programı) Sistemi Bulunmaktadır. Bir Bölümde Eğitim Görürken Başka Bir Bölümden Ders Alarak O Bölümün Diplomasına Da Sahip Olabilirsiniz. Bu Yugulama Her Üniversitede Uygulanmamaktadır. Bazı Üniversitelerde İse Kısıtlı Bölümlerde Uygulanır. Örneğin Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Bir Kişi Bir Üniversitede Öğretmenlik Bölümünden Ders Alarak O Bölüm Mezunu Olabilirken, Başka Bir Üniversitede Böyle Bir Şansı Bulunmamaktadır. Tercihlerinizi Yapmadan Önce İlgili Üniversiteyi Arayarak Bilgi Sahibi Olmanız Yararınıza Olacaktır.

Soru 14.Sınavlarda Hangi Okulların Puanları Kırılıyor, Hangilerine Ek Puanlar Geliyor?

Cevap 14.Sınavlarda Meslek Liseleri Dahil Hiçbir Okulun Puanları Kırılmıyor. Yalnızca Bir Önceki Sene Tercih Yerleştirmesi Sonucu Bir Okula Kayıt Yaptırdıysanız Vede Devam Etsenizde Etmesenizde Puanınız Kırılır. Ancak 2 Yıl Geçtiyse Puanlarınız Kırılmaz. Ek Puan ALAN Okullar İse Düz Liselerin Spor Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler
Soru 15. Milli Sporcu Olmak Sınavlarda Bir Avantaj Mıdır?
Cevap 15. Bazı Besyo ’Larda Milli Sporculara Özel Fırsatlar Sunulurken, Bazılarında İse Tüm Adaylarla Aynı Statüde Olabilirler. Genelde Milli Sporcularımız Yetenek Sınavlarına Girdiklerinde Bazı Ayrıcalıklara Sahip Olabilirler. Bunlara Kısaca Örnekler Verecek Olursak, Bazı Okullarda Milli Sporculara Ek Kontenjan Ayrılır Ve Belirtilen Spor Dallarında Başvuru Yapan Adaylar Direk Okula Alınır. Bazı Okullarda Mevcut Bir Sınav Programından Tam Puan Almış Sayılır Fakat Öss Puan Hesaplamasında Katsayılar Diğer Adaylarla Aynı Şekilde Uygulanır. Bazılarında Da Sınav Başvuru Puan Barajları Spor Çıkışlı Adaylarla Aynı Tutulur. Bunları Şekillendirmemiz Mümkündür. Önemli Olan Tek Şey, İlgili Milli Sporcunun Mutlaka Milliliğini Bağlı Olduğu Federasyon Veya Gsgm Den Yeni Tarihli Onaylanmış Belge İle Kanıtlamasıdır.как работать в яндекс директформа декларации о доходахЛиквидация предприятийдизайн ванных комнат 2014восхождение на арарат из турциипанели для каркасного домалечить простатит домаожог второй степени